فیلم جنجالی رقصدن در هواپیمای مالزی به ایران

رقصیدن مهمانداران و مسافران در پرواز کوآلالامپور به تهران

فیلم جنجالی رقصدن در هواپیمای مالزی به تهران

رقصیدن داخل هواپیما مهمانداران و مسافران ایرانی

فیلم که چند روز هست در فضای مجازی در حال انتشار هست جنجالی در فضای مجازی به پا کرده است