فیلم و عکس های جالب چهارشنبه سوری ۹۵

تصاویر جالب و زیبا از چهارشنبه سوری سال ۱۳۹۵

عکس های جالب چهارشنبه سوری 95

چهارشنبه سوری ۹۵

چهارشنبه سوری ۹۵ هم به پایان رسید، با کلی مصدوم و کشته طبق گزارشات حدود ۲۰۰ مصدوم و ۱۰ کشته در کل کشور به ثبت رسیده